پنل پلی کریستال یینگلی Yingli

پنل خورشیدی ۲۷۰ وات ( Yingli) پلی کریستال

پنل خورشیدی ۲۷۰ وات ( Yingli) پلی کریستال

به دلیل استفاده از سلیکون‌های پلی کریستال در ساخت سلول‌های خورشیدی خود توانسته است

کیفیت راندمان خود را به حداکثر راندمان برساند. حتی در شرایطی که تابش نور ضعیف می تواند تولیدی خود را حفظ نماید

و برای سیستمهای پمپ های خورشیدی گزینه مناسبی هست و همچنین نصب چنین پنل‌هایی بسیار راحت و آسان می‌باشد.

پنل خورشیدی ۲۷۰ وات ( Yingli) پلی کریستال