چراغ های باغچه ای خورشیدی ۱وات ۶۰ سانتیمتری مدل PL-122