پمپ آب خورشیدی

پمپ آب خورشیدی سیستم مجهز و به روزی است که برای پمپ کردن آب از منابع آب زیر زمینی و چاه ها مورد استفاده قرار می گیرد. این سیستم متشکل از یک پنل خورشیدی، باتری خورشیدی و پمپ برقی است. عملکرد این سیستم بدین شکل است که با استفاده از پنل خورشیدی، انرژی خورشیدی را دریافت و در باتری خود ذخیره می کند. انرژی ذخیره شده در باتری برای پمپ کردن آب از طریق موتور پمپ به کار گرفته می شود.

فیلتر

انواع مختلف پمپ آب خوررشیدی

پمپ آب استخری خورشیدی 48ولت 500وات

پمپ آب خورشیدی 110ولت 1500وات

 پمپ آب خورشیدی 12ولت و 24ولت 250وات

پمپ آب خورشیدی 48ولت 550وات

پمپ آب شناور خورشیدی 12ولت 250وات

پک پمپ آب شناور خورشیدی 4000وات 3اینچ 75متری Tiso بهمراه 16عدد پنل 330وات

پک پمپ آب شناور خورشیدی 4000وات 2اینچ 200متری Tiso بهمراه 16عدد پنل 330وات

پمپ آب شناور تیسو 4000وات 380/550ولت 75متری 36مترمعکب در ساعت

پمپ آب شناور تیسو 4000وات 380/550ولت 200متری 11مترمعکب در ساعت

پمپ شناور 2200وات 300ولت 125متری 9.5مترمعکب در ساعت

پمپ شناور ۱۵۰۰وات ۱۱۰ولت ۲۰۰متری ۵مترمعکب در ساعت

پک پمپ آب شناور خورشیدی 750وات Tiso بهمراه 4عدد پنل 72سلولی

پک پمپ آب شناور خورشیدی 500وات Tiso بهمراه 2عدد پنل 72سلولی

پمپ شناور ۵۰۰وات ۴۸ولت ۴۵متری ۶مترمکعب در ساعت

پمپ شناور ۷۵۰وات ۱۱۰ولت ۶۵متری ۸مترمعکب در ساعت تیسو

پک پمپ آب خورشیدی 1 ارتفاع50متر 1 اینچ آبدهی1500لیتر در ساعت

پمپ آب خانگی 12 ولت 200 وات

پمپ آب خانگی 24 ولت 200 وات

پمپ آب شناور 24ولت 250وات

پمپ آب شناور 48ولت 400وات

پک پمپ آب شناور خورشیدی 1500وات Tiso بهمراه 8عدد پنل 72سلولی

پمپ شناور ۱۵۰۰وات ۱۱۰ولت ۱۰۰متری ۱۲مترمعکب در ساعت

پمپ شناور ۷۵۰وات ۱۱۰ولت ۸۵متری ۵مترمعکب در ساعت تیسو

پمپ آب شناور 24ولت 600وات Tiso

پمپ آب شناور 24ولت 400وات Tiso

قیمت انوع پمپ آب خورشیدی

همان طور که بیان کردیم پمپ آب خورشیدی انواع متنوعی دارد که هر کدام از این محصولات قیمت های مجزای از یکدیگر دارند. بنابراین شما قیمت هر کدام از محصولات را می توانید در همین صفحه از سایت مشاهده کنید.