تجهیزات و اتصالات خورشیدی یکی از مهمترین قسمت های اساسی در نصب و استفاده از پنل خورشیدی است. بنابراین توجه کردن به کیفیت هر کدام از این تجهیزات اهمیت بالایی دارد.

فیلتر