اینورتر سینوسی چیست؟

اینورتر سینوسی، دستگاهی الکترونیکی است که جریان مستقیمDC را به جریان متناوبAC تبدیل می کند و بین منبع برق و موتور قرار می گیرد.

فیلتر