پنل خورشیدی چیست؟

انرژی خورشیدی از نور خورشید به دست ما می‌‌رسد. پنل خورشیدی ( فتوولتائیک) با تبدیل نور خورشید، فوتون‌ها (ذره‌های انرژی) را به نیروی الکتریسیته تبدیل می‌کند. پنل‌های خورشیدی کاربردهای بسیاری دارند، مانند تسلط بر قدرت سیستم اتاقک‌ها، ابزارات ارتباطی، کنترل حسگر و تولید الکتریکی توسط سیستم‌های الکتریسیته خورشیدی خانگی و تجاری.

فیلتر