لامپ های LED کم مصرف لامپ هایDC هستند که سطح A27 دارند و بر روی آن ها یک برد قرار داده شده است که در صورتی که مثبت و منفی جا به جا روی آن وصل شود، روشن می شود یعنی شامل دیود است. این لامپ ها در مکان های خاص حسگر های قوی دارند. این نوع از لامپ ها توانایی روشن شدن با باتری 12 ولت یا 24 ولت را دارند. در صورتی که لامپ های LED کم مصرف به برق شهر متصل شوند، می سوزند. این لامپ ها شباهت زیادی به لامپ های AC معمولی دارند اما با برق DC روشن می شوند. لامپ های LED دارای لومن های واقعی 9 وات یا 10 وات پر نور هستند. این نوع از لامپ ها تنها در نوع مهتابی یا نور سفید موجود هستند و نوع آفتابی یا نور زرد موجود نمی باشد.

فیلتر