پرژکتور خورشیدی

پرژکتورهای خورشیدی که خیلی‌ها آن‌ها را با نام لامپ خورشیدی می شناسند ابزارهایی هستند که برای کار خود نیاز به انرژی و برق ندارد و تنها انرژی مورد نیاز آن‌ها نور خورشید می باشد. پرژکتورهای خورشیدی دارای انواع گوناگونی هستند که در اینجا آن‌ها را نام خواهیم برد.

فیلتر