ست کنترل چیست؟

ست کنترل همان پرشر یا اتومات پمپ است که با تغییر در فشار دستور روشن شدن پمپ را صادر می کند و هنگام بسته شدن شیر فشار کاهش می یابد و پمپ خاموش می شود. به عبارت کلی، ست کنترل کنترل کننده پمپ است که برای روشن یا خاموش شدن آن مورد استفاده قرار می‌گیرد.

فیلتر