پمپ آب DC چیست؟

پمپ آب DC دستگاهی است که امکان انتقال سیالات غیر قابل تراکم را از نقطه ای به نقطه دیگر فراهم می کند. این پمپ ها نیازی به اینورتر و باطری هایی که شامل پنل کنترلر و پمپ هستند، ندارند و هنگام استفاده برای پمپ در چاه ها در صورت نیاز، هنگام استفاده از AC به اینورتر نیاز خواهد داشت.

فیلتر